Life Style
12787149_984727508231670_1773430117_o

จุดเริ่มต้นของ PookyStory

เขาว่ากันว่าอะไรที่เป็นครั้งแรก มันมักจะเปลี่ยนชีวิตเราในอนาคตเสมอ ปุ๊กกี้มีเรื่องมากมายที่เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ตัดสินใจทิ้งเมืองไทยไปเรียนต่อครั้งแรก ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบงูๆปลาๆครั้งแรก เจ็บช้ำจากสูญเสียคนที่รักสุดชีวิตไปครั้งแรก เป็นลูกจ้างร้านสปาในต่างประเทศครั้งแรก ทำธุรกิจส่วนตัวในต่างประเทศครั้งแรก เปิดบริษัทให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อออสเตรเลียในประเทศไทยครั้งแรก (more…)